Pazarlama ve Satış Yönetimi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Satış ve pazarlama kavramları daha önce hiç olmadığı kadar kolay anlaşılacak!

Bireysel Emeklilik Sistemleri
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Pazarlamanın tanımı ve evrimi
  • Fiyatlama stratejileri
  • Ürün geliştirme
  • Konumlandırma ve tutundurma faaliyetleri

Açıklama

2009 yılında yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bireysel emeklilik aracılarına yönelik sınavlar yapılır. Sınavların genel amacı adayların mesleki yeterliliklerini gösterir lisans verilmesidir. Satış yönetimi ve pazarlama modülü, bu sınav kapsamında on beş soru ile karşımıza çıkmaktadır.

Bu eğitim; bireysel emeklilik aracılığı sınavında pazarlama ve satış yönetimi başlığında çıkacak on beş soruya hazırlık sağlayacak temel pazarlama ve satış yönetimi bilgilerini paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Pazarlama konusundaki tüm kavramlar hakkında teknik bilginin paylaşılacağı bu eğitimde pazar araştırmaları ve türlerine de yer verilecektir. Katılımcıların satış süreci hakkında bilgilenmelerini ve satış yönetimine hakim olmalarını sağlayacak derinlikteki eğitim sayesinde sınava hazırlık sürecinde olanlar da güçlü bir kaynağa sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

24 bölüm28 video53 dakika toplam süre
Giriş

Temel İhtiyaçlar ve Maslow Piramidi

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama Karması

4P'den 4C'ye

Pazarlamanın Evrimi

Pazarlamanın Çevresi

Makro ve Mikro Çevre Faktörleri

Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışları

Satın Alma Faktörleri

Satın Alma Karar Süreci

Dört Karar Faktörü

Endüstriyel ve Uluslararası Pazarlar

Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirme

Konumlandırma

Ürün Sınıflandırması

Ürün Karmasını Değiştiren Faktörler

Ürün Geliştirme ve Yaşam Eğrisi

Fiyatlama Stratejileri

Tutundurma

Reklam

Kişisel Satış

Kapanış

İlgili Eğitimler

Pazarlama ve Satış Yönetimi

53 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim