Saygılı İş Yeri

Saygılı İş Yeri

İş Yerinde Şiddet, Ayrımcılık ve Tacize Karşı Bilinçlenin

İş Hayatı Gelişimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Çalışma yaşamında karşılaşılan uygunsuz davranış tanımlamaları ve farkındalık
  • Psikolojik taciz belirtileri
  • İş yeri şiddetinin neleri kapsadığı
  • İş yeri şiddeti türleri
  • Saygılı iş yeri nasıl olur

Açıklama

İş yerinde saygı, her seviyedeki çalışanın davranışlarına yansıması ve içselleştirmesi gereken, kurum kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. İş yerinde saygı, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için kritik önem taşır. İş yerinde güçlü bir saygı kültürünün varlığı tüm çalışanların değerli olduklarını bilmelerini sağlar.

Değer ve saygı görmek, çalışanların en iyi şekilde performans göstermeleri için çalıştıkları kuruma bağlılık duydukları, motive ve iş tatmini içinde çalıştıkları olumlu bir çalışma ortamının geliştirilmesine yardımcı olur. Başkalarına saygı göstermeyen çalışanlar profesyonel değildir ve şirketlerinin sağlığı ve başarısı için tehdit oluşturur.

Hemen hemen her işyerinde zaman zaman çatışmalar yaşanabilir. Bu tür anlaşmazlıklar verimliliğin azalmasına, motivasyonsuzluğa, yanlış anlaşılmaya ve çalışma ortamında huzursuzluğa neden olabilir.

Saygı, bir kişinin sahip olduğu tüm özellikleriyle kabul edilmesi ve insan onuruna yakışır bir şekilde davranılmasıdır. Saygı tutumu, herhangi bir kişisel duygudan bağımsız olarak iş yerinde standart olarak yaşatılmalıdır.

Bu eğitim programında İş yerinde saygı kültürünün inşasına zemin hazırlayacak temel bilgiler aktarılacaktır.

Eğitim İçeriği

5 bölüm8 video20 dakika toplam süre
Giriş

Saygılı İş Yeri Nasıl Olmalı

Kavramlar

İş Yeri Şiddeti

Kapanış

İlgili Eğitimler

Saygılı İş Yeri

20 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim