Proje Finansmanında Finansal Sözleşmeler

Proje Finansmanında Finansal Sözleşmeler

Finansal sözleşmeleri derinlemesine tanımak ve anlamak isteyenler için kaçırılmaz bir eğitim.

İşletme Yönetimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Proje finansmanı piyasası bilgileri
  • Finansal sözleşme pratiği
  • Sözleşme yönetim süreci
  • Sözleşmelerin hazırlanması ve dokümantasyon

Açıklama

Proje finansmanı; uzun vadeli altyapı, endüstriyel çalışma ve kamu hizmetlerinin geri dönüşsüz ya da sınırlı rücu ile finanse edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Proje finansmanı için kullanılan borç veya öz sermaye projeden elde edilen nakit akışı ile geri ödenir. Büyük projelerin bilanço dışı finanse edilebilmesi sebebiyle özel sektör için çok cazip olmaktadır.

Bu eğitim; proje finansman adı altında özelleştirme, altyapı, enerji gibi projelerin finansal sözleşme yönetim sürecini ve bu işlemlerin taşıdığı risklerin sözleşmeler ile ortadan kaldırma esaslarını anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Hem proje finansmanı ihtiyacı bulunan ya da kullanan şirketler açısından hem de kredi veren finansal kuruluşlar açısından proje finansmanı sözleşmelerinin teknik detayları yer almaktadır. Bu eğitimle proje finansmanı yapılarının finansal sözleşmelere aktarılması esaslarını öğreneceksiniz. Niyet mektubundan kredi sözleşmesine, teminat sözleşmelerinden garantör sözleşmelerine kadar, proje finansmanı yapılarında sözleşmeler, hazırlanma esasları, içerdiği yükümlülükler, hukuki danışmanlık süreci de dahil olmak üzere, ileri düzey bir uzmanlık eğitimi oluşturulmuştur. Önemli piyasa ve finansman büyüklüklerine ulaşan proje finansmanı alanında birebir kredilendirme yapmak, finansman kullanmak, danışmanlık yapmak ve akademik olarak çalışmak isteyenlerin tüm beklentilerini karşılar nitelikte bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

5 bölüm9 video2 saat 27 dakika toplam süre
Giriş

Proje Finansmanı Sürecinde Sözleşme Yönetimi

Proje Finansmanında Finansal Sözleşmeler

Kredilendirme Süreci ve Kredi Sözleşmesi Yönetimi

Finans Sözleşmelerinde Teminat ve Diğer Sözleşmeler

İlgili Eğitimler

Proje Finansmanında Finansal Sözleşmeler

2 saat 27 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim