Ekonominin Kodları

Yatırımda profesyonelleşin! Yatırım yaparken ekonomik verileri inceleme ve analiz için ihtiyacınız olan eğitim.

İşletme Yönetimi
Türkçe
₺772,46

4 saat 5 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

 • Makro ve mikroekonomik veri tanımları
 • Ekonomik veri analizi
 • Risk getiri beklentisine uygun stratejiler
 • Ekonomik ve finansal okuryazarlık

Açıklama

Ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve dağılımı konularını inceleyen bir bilim dalıdır. Modern ekonomi, makroekonomi ve mikroekonomi olarak iki ana dala ayrılmaktadır. Makroekonomi; büyük ölçekli ekonominin işleyişini enflasyon, milli gelir, gayri safi yurt içi hasıla ve işsizlik gibi veriler üzerinden kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Mikroekonomi ise; birey ve şirket düzeyinde davranışları ve seçimleri etkileyen daha küçük etmenleri incelemektedir.

Bu eğitim; çoğunlukla Türkiye ekonomine ait güncel makro ve mikro verilerin tanımları, analizleri ve yatırım dünyasında etkin kullanımına ait bilgilerin aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcıların ekonomik verileri yorumlayabilmesi, öncü sinyalleri öğrenmesi, beklentilerini oluşturarak finansal piyasaların ve makroekonominin geleceğini tahmin edebilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde yakın geçmişten örnekler incelenecek, kısa, orta ve uzun vadeli güncel tahminler katılımcılar ile birlikte oluşturulacak ve bu sayede aktarılan analiz yöntemlerini pratik etme şansı sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, ekonomiye dair tüm verileri ve gelişmeleri daha profesyonel bir şekilde analiz edebilecek, oluşturacakları finansal yatırım stratejileri vasıtasıyla kişisel risk getiri beklentileri doğrultusunda daha bilinçli bir şekilde yatırım yapabileceklerdir.

Eğitmenler

Evren Bolgün
Evren Bolgün
Ekonomist ve Finansal Danışman

Eğitim İçeriği

16 bölüm17 video4 saat 5 dakika toplam süre
Giriş
 • Giriş ve Enflasyon Nedir15:35
GSYH Hesaplama Yöntemleri
 • GSYH Hesaplama Yöntemleri14:48
Büyümenin Dinamikleri
 • Büyümenin Dinamikleri14:40
İşsizlik Hesaplamaları
 • İşsizlik Hesaplamaları14:08
Ekonomik Beklentiler
 • Ekonomik Beklentiler14:37
Tüketici Harcamaları
 • Tüketici Harcamaları14:52
Ödemeler Dengesi Hesabı
 • Ödemeler Dengesi Hesabı14:55
TCMB Döviz Rezerv Yeterliliği
 • TCMB Döviz Rezerv Yeterliliği12:31
Kamu Maliyesine Giriş
 • Kamu Maliyesine Giriş14:22
Kamu Kesimi Finansal Rasyo Analizleri
 • Kamu Kesimi Finansal Rasyo Analizleri14:00
Yeni Ekonomi Program Değerlendirmesi
 • Yeni Ekonomi Program Değerlendirmesi15:51
TCMB Para Politikası
 • TCMB Para Politikası13:58
Negatif Faiz Ortamı
 • Negatif Faiz Ortamı13:32
Bankacılık Sektör Analizi
 • Bankacılık Sektör Analizi12:06
Piyasa Göstergelerinin Analizi
 • Piyasa Göstergelerinin Analizi 113:48
 • Piyasa Göstergelerinin Analizi 214:54
Haber Expert ve Haber Ekonomi
 • Haber Expert ve Haber Ekonomi17:09

İlgili Eğitimler

₺772,46

4 saat 5 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim