İstatistik ve Ölçüler

Hayatın her alanında işe yarayacak bir eğitim! Temel İstatistik ile hayatı analiz edin.

İşletme Yönetimi
Türkçe
₺202,84

2 saat 14 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

 • İstatistik kavramları
 • Değişim ve şekil ölçüleri
 • Raporları ve grafikleri okuma
 • İstatistik okuryazarlığı

Açıklama

Bir konu üzerinde karar verebilmek amacıyla verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanmasına yönelik olarak kullanılan yöntemler topluluğuna istatistik denilmektedir. İstatistiksel veriler, örnek bir prosedür veya başka bir yöntem kullanılarak toplanır. Veri analizinde tanımlayıcı ve çıkarımsal olmak üzere iki tür istatistiksel yöntem kullanılır. Tanımlayıcı istatistikler, ortalama veya standart sapmayı kullanan bir numuneden alınan verileri özetlemek için kullanılır. Çıkarımsal istatistikler, veriler belirli bir popülasyonun alt sınıfı olarak görüldüğünde kullanılır.

Bu eğitim; ekonomi, finans, sağlık, psikoloji, politika, üretim, tüketim, hava durumu tahmini, risk ve afet yönetimi gibi insan hayatını şekillendiren alanlarda kullanılan istatistiksel yöntemler için temel oluşturacak kavramları anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimin amacı; katılımcıların istatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatlarında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.

Eğitmenler

Ali Sabri Taylan
Ali Sabri Taylan
Sermaye Piyasaları Uzmanı

Eğitim İçeriği

5 bölüm14 video2 saat 14 dakika toplam süre
Giriş
 • Giriş ve İstatistik Tanımı00:44
İstatistik Kavramları
 • Temel Kavramlar06:32
 • Değişken ve Ölçek Türleri07:47
 • Anakütle ve Örneklem Kavramları01:49
 • Örnekleme Yöntemleri09:25
Merkezi Eğilim, Değişim ve Şekil Ölçüleri
 • Merkezi Eğilim Ölçüleri Giriş03:25
 • Aritmetik, Medyan ve Mod(Tepe Değeri)22:34
 • Geometrik Ortalama, Çeyreklikler ve Yüzdelikler14:36
 • Değişim Aralığı(Range), Varyans ve Standart Sapma16:05
 • Değişim Katsayısı09:46
 • Çarpıklık16:43
 • Basıklık04:57
Korelasyon
 • Korelasyon07:19
Kapanış
 • Kapanış12:59

İlgili Eğitimler

₺202,84

2 saat 14 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim