Ali Sabri Taylan

Sermaye Piyasaları Uzmanı
Ali Sabri Taylan

Açıklama

Hacettepe Üniversitesi İstatistik lisans mezuniyetinin ardından İstatistik yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede tamamladım. Yüksek lisans tezini “Riske Maruz Değerin Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar ile Hesaplanması” konusunda hazırlayarak finans sektörüne ilk adımlarımı attım. Dokuz Eylül Üniversitesinde İstatistik Bölümünde “Aktüeryal Hesaplamalar, Zaman Serileri Analizi, Hesaplamalı İstatistik ve Makine Öğrenmesi” alanında doktora çalışmalarımı sürdürmekteyim. 2008 yılında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Gözetim Müdürlüğünde makine öğrenmesi ve istatistiksel teknikleri kullanarak piyasa ve yatırımcı davranışlarının modellenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve MASAK mevzuatı kapsamında tanımlanmış piyasa ve mali suçlar ile piyasa bozucu eylemlerin tespitinde uzman olarak başlayan finansal piyasalar deneyimimi geçen 12 yılın boyunca bankacılık, sermaye piyasaları, risk yönetimi, portföy yönetimi, iş geliştirme, veri analitiği ve stratejik karar alma konularında arttırmaya devam ettim. Bu süreçte risk yönetimi, türev ürün fiyatlaması, finansal mühendislik, veri analitiği, istatistik, makine öğrenmesi üzerine eğitimler verdim. Bankacılık, sermaye ve emtia piyasaları ile akademik hayatta edindiğim deneyim ve birikimlerimi sizlerle paylaşmak ve geleceğe ilişkin kariyerinizi en iyi şekilde planlamanıza yardım etmek için bu platforma adımımı attım.

Eğitimler

Ali Sabri Taylan