Portföy Risk Yönetimi Teknikleri

Portföy Risk Yönetimi Teknikleri

Risk almak cesaret işi değil, analiz işidir! Eğitimdeki bilgiler ile doğru risk analizi yapmak elinizde.

Portföy Yönetimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Portföy yönetimi teorisi
  • Risk ve getiri analizi
  • Portföy performans kriterleri
  • Doğru hisse senedi seçimi

Açıklama

Yatırım risk ve getiri dengesi üzerine kurulmuştur ve temelde yatırımcılar risk aldıkça getiri ile ödüllendirilir. Herhangi bir portföy için bu risk seviyesinin kabul edilebilir bir ölçüde kalmasını sağlamak birtakım hesaplamalar gerektirmektedir. Yatırım portföyü riskini analiz etmek ve yönetebilmek; sermaye büyümesi ve korunması amaçlarını gerçekleştirmek için çok önemlidir. Portföy yönetiminde riski tespit edebilmek için var olan çeşitli yöntemlerden; standart sapma yaygın olarak tercih edilen yöntemdir.

Bu eğitim; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alırken dikkate alınması gereken hususlarda yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir. Eğitimin hedefi olarak; katılımcılara finansal piyasalara risk ve getiri odaklı daha geniş bir bakış açısı ile bakmaları ile finans ve yatırım alanında günümüzdeki gelişmeleri daha iyi yorumlamaları denilebilir. Yatırımcılara teorik bilginin yanında BİST içerisindeki halka açık firmalardan seçilen hisse senetleri üzerinde yapılacak optimizasyonlarla etkin bir hisse senedi portföy seçim stratejileri oluşturulacak ve bu stratejilerin risk ve getiri perspektifindeki etkinliklerini görme imkanları sunulacaktır.

Eğitim İçeriği

9 bölüm9 video2 saat 34 dakika toplam süre
Giriş

Risk ve Getiri Kavramı

Portföy Teorisi

Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli(CAPM)

Arbitraj Fiyatlandırma Modeli(APT)

Faktör Modeli

Portföy Performans Kriterleri

Portföy Optimizasyonu

Risk Bazlı Portföy Optimizasyonu

İlgili Eğitimler

Portföy Risk Yönetimi Teknikleri

2 saat 34 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim