İstatistik ve Ölçüler

İstatistik ve Ölçüler

Hayatın her alanında işe yarayacak bir eğitim! Temel İstatistik ile hayatı analiz edin.

İşletme Yönetimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • İstatistik kavramları
  • Değişim ve şekil ölçüleri
  • Raporları ve grafikleri okuma
  • İstatistik okuryazarlığı

Açıklama

Bir konu üzerinde karar verebilmek amacıyla verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanmasına yönelik olarak kullanılan yöntemler topluluğuna istatistik denilmektedir. İstatistiksel veriler, örnek bir prosedür veya başka bir yöntem kullanılarak toplanır. Veri analizinde tanımlayıcı ve çıkarımsal olmak üzere iki tür istatistiksel yöntem kullanılır. Tanımlayıcı istatistikler, ortalama veya standart sapmayı kullanan bir numuneden alınan verileri özetlemek için kullanılır. Çıkarımsal istatistikler, veriler belirli bir popülasyonun alt sınıfı olarak görüldüğünde kullanılır.

Bu eğitim; ekonomi, finans, sağlık, psikoloji, politika, üretim, tüketim, hava durumu tahmini, risk ve afet yönetimi gibi insan hayatını şekillendiren alanlarda kullanılan istatistiksel yöntemler için temel oluşturacak kavramları anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimin amacı; katılımcıların istatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatlarında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

5 bölüm14 video2 saat 14 dakika toplam süre
Giriş

İstatistik Kavramları

Merkezi Eğilim, Değişim ve Şekil Ölçüleri

Korelasyon

Kapanış

İlgili Eğitimler

İstatistik ve Ölçüler

2 saat 14 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim