Doğru Portföy Yönetimi

Doğru Portföy Yönetimi

Doğru portföyü nasıl kurgulayacağınızı ve onu nasıl doğru yönetebileceğinizi öğrenin.

Portföy Yönetimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Doğru portföy yönetiminin temeli olan doğru portföye nasıl sahip olabileceğinizi
  • Doğru portföye sahip olabilmek için nasıl seçim yapacağınızı
  • Seçimlerimizi yaparken doğru ile yanlış olanları nasıl ayırt edebileceğinizi
  • Seçimlerimizle bir portföyü nasıl kurgulayabileceğinizi
  • Bu kurgudaki parçalara portföyü nasıl doğru bir şekilde paylaştırabileceğinizi
  • Alternatif kurgu yöntemlerini
  • Oluşturduğunuz portföyü nasıl kontrol edeceğinizi
  • Ölçümleme ve karşılaştırmaları nasıl yapabileceğinizi
  • Ve portföydeki sorunları nasıl tespit edip, nasıl müdahale edebileceğinizi öğreneceksiniz

Açıklama

Borsa dediğimizde genellikle ilk akla gelenin hisse senetleri olması gibi, portföy yönetimi dendiğinde de hep bu hisselerin alım satımı gibi bir şey anlaşılır. Çoğunluk için trendle hareket edebilmektir portföy yönetimi. Yükselişlerde senette olabilme, düşüşlerde ise nakitte kalabilme becerisidir…

Çünkü portföy yönetimi dendiğinde, portföy ortaya konan parayı, yönetim de bu paranın büyütülebilmesini temsil ettiği için sanki teknik ve temel analize dayalı bir para yönetme becerisi gibi algılana gelmiş bir olgudur. Bir başka deyişle de aslında bir alım satım becerisine evrilmiş bir terimdir portföy yönetimi…

Ancak bu tür bir anlayışın en büyük sıkıntısı, portföy yönetiminin ilk ve bekli de en önemli aşaması olan doğru ve dengeli bir portföy oluşturma safhasını atlamış, hatta hiç yokmuş gibi var saymış olmasıdır…
Halbuki iyi bir portföy yöneticisi olabilmeniz için önce o portföyün sizin tarafınızdan doğru bir şekilde oluşturulmuş olması gerekir ve bunu da rastlantısal seçimlerle değil, bu eğitim boyunca yapacağımız gibi doğru yöntemlerle seçilenleri, doğru bir kurguyla ve doğru bir dağılımla bir araya getirerek yapmamız gerekir…

Tabii bir de doğru enstrümanların doğru bir şekilde bir araya getirilmesiyle doğru dağılıma kavuşturulmuş bir portföyün, bir de doğru bir dağıtıma ihtiyacı olacaktır. Çünkü bu enstrümanların portföyden alacakları paylar doğru şekilde dağıtılmadığı sürece o portföyü yönetmek de o portföyden tutarlı ve huzurlu bir kazanç beklemek de mümkün olmayacaktır…

Ancak doğaldır ki, iş doğru portföyü oluşturmakla bitmeyecektir. Bir portföyün yaşayan dinamik bir yapı olduğunu düşünürseniz, onun da takibe, bakıma hatta onarıma ihtiyacının olması kaçınılmazdır. Bu ise doğru portföy yönetiminin son parçasının, onun değişen piyasa koşullarına uyumunu kontrol ederek ona doğru ve zamanında müdahale etmeniz demek olacağı anlamına gelecektir…

İşte bu eğitim süresince size vermeye çalışacağım şey ise bu farklı yöntemler ve bu farklı bakış açıları olacaktır…

Gereksinimler

  • Herhangi bir gereksinim yoktur. Ancak yine de Matriks Prime sahibi olmayan öğrenciler info@teknikanalizsanati.com adresinden ulaşarak üç aylık Demo Matriks talep edebilirler.

Eğitim İçeriği

12 bölüm12 video5 saat 38 dakika toplam süre
Giriş

Yanlış Seçimler

Portföy Aday Listeleri

Portföy Seçimi Giriş

Portföy Seçimi Gelişme

Portföy Seçimi Sonuç

Portföyü Kurgulama

Portföyün Dağılımı

Portföyde Çift Yönlü Piyasalar

Portföy Seçiminde Son Dokunuşlar

Portföyün Takibi ve Müdahaleler

Son Söz

İlgili Eğitimler

Doğru Portföy Yönetimi

5 saat 38 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim