Makroekonomik Göstergelerle Yatırım Teknikleri

Makroekonomik Göstergelerle Yatırım Teknikleri

Büyük resme bakmadan yatırım yapmayın! Doğru yatırım için makroekonomi göstergelerini okumayı ve analiz etmeyi öğrenin.

Yatırım Stratejileri
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Makroekonomiye temel yaklaşım
  • Makroekonomik verilerin analizi
  • Piyasalardaki değişkenlerin risk değerlendirmesi
  • Analizler ile doğru yatırım kararı alma

Açıklama

Makroekonomi, ekonomideki davranışları bireysel düzeyden ziyade ülkeler ve daha büyük ölçütlerde inceleyen ekonomi dalıdır. İşsizlik, enflasyon, milli gelir ve gayri safi yurtiçi hasıla gibi değişkenleri inceleyerek bir bütün olarak ekonomiyi ve işleyişini anlama çalışır. Bir yatırım kararını uygulamadan önce yatırımın yapılacağı ülkenin ekonomik durumu incelenmelidir. Yatırımcılar bu analiz için o ülkenin makroekonomik göstergelerinden faydalanılır.

Bu eğitim; makroekonomik verilerdeki değişimleri kullanıp finans dünyasında frekansı artan dalgalanmaları risk bazlı bir şekilde ele alarak yatırım beklentilerinin doğru ve etkin bir biçimde yorumlanması amacıyla hazırlanmıştır. Makro verilerle finans piyasalarında kısa vadeli yatırımların ne şekilde yapıldığı, beklentiler ile gerçekleşenler arasındaki sapmaların sonuçları örnek sonuçlar üzerinden analiz edilecektir. Piyasalardaki türbülansların öncü göstergeleri olan küresel risk göstergelerin tanımları, ölçüm metodolojileri ve güncel durumları grafikler eşliğinde verilecektir.

Eğitim İçeriği

6 bölüm25 video5 saat 57 dakika toplam süre
Giriş

ABD Makroekonomik Verileri

Makroekonomik Göstergelerle Yatırım Teknikleri

Türkiye Makroekonomik Veriler

Uluslararası Piyasalardaki Risk Göstergeleri

Finansal Piyasalarda Veri Algılama Psikolojisi

İlgili Eğitimler

Makroekonomik Göstergelerle Yatırım Teknikleri

5 saat 57 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim