Yatırımcı Ön Yargıları ve Davranış Hataları

Yatırımcı Ön Yargıları ve Davranış Hataları

Ön yargılarınızdan kurtulun, doğru yatırımı yapın! Kazanmak için kendinizi tanımanız yeter!

Davranışsal Finans
Türkçe
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Davranışsal finansta yatırımcıların etkisinde kaldıkları bilişsel ve duygusal ön yargıları tanıma
  • Söz konusu ön yargıların yatırımcıya ve kazanca olan muhtemel olumsuz etkilerini bilme
  • Bu ön yargıların tespit edilmesinde kullanılacak araçları bilme
  • Tespit edilen ön yargıları yönetme becerisi kazanma

Açıklama

Karar verme durumu belirsizlik altında gerçekleşmek zorunda olduğunda finansal planların hatalı olmasına yol açacak olan genellikle sınırlı bilgi ve aciliyet gibi nedenlerle sıklıkla kullanılan kısa yollar, sezgisel eğilimler veya ön yargılar söz konusu olur. Ön yargılar insanların karmaşık kararlar veya eksik bilgilerle karşı karşıya kaldıklarında nasıl karar verdiklerini, yargıya vardıklarını ve problemlerini çözdüklerini açıklamak için önerilmiş basit kurallar olarak tanımlanabilir ve bu kurallar çoğu zaman işe yarıyor olsa da sistematik hatalara yol açarlar.

Ön yargıların finansal planlamaya ve varlık yönetimine etkileri konusunda şunlar söylenebilir: İnsanlar vermeleri gereken kararları ertelerler veya mevcut durumu korumayı tercih ederler. İnsanlar olumlu sonuç beklentilerini daha yüksek tahmin ederken olumsuz sonuç beklentilerini daha az tahmin etme eğiliminde olurlar. İnsanlar, inandıklarından daha sık hata yaparlar ve bu kendilerini ortalamanın üstünde görmelerine neden olur. İnsanlar kendi görüşlerini destekleyen bilgileri daha çok önemserler, buna karşılık kendi görüşlerini desteklemeyen bilgilere karşı umursamaz davranırlar. İnsanlar sonuç üzerindeki kontrol güçlerinin abartılı şekilde tahmin etme eğilimindedirler. İnsanlar sonucu öğrendikleri zaman bu sonucun kolaylıkla tahmin edilebilir olduğunu iddia ederler. İnsanlar hatalı, yanlış ve sürdürülemez kararlar vermeye başladıklarında geçmiş analizlerine, deneyimlerine ve inançlarına bağlılık gösterirler.

Bu eğitimde davranışsal finans ışığında bilişsel ve duygusal önyargıları tanıyıp üzerimizdeki olumsuz etkilerini irdeledikten sonra bu önyargılardan kurtulmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Eğer bu ön yargıların lehimize çevirebilirsek yatırımlarımızın da nasıl etkileneceğini hep birlikte göreceğiz.

Eğitim İçeriği

18 bölüm29 video7 saat 58 dakika toplam süre
Giriş

Doğrulama Ön Yargısı

Muhafazakarlık Ön Yargısı

Zihinsel Muhasebe Ön Yargısı

Temsiliyet Ön Yargısı

Mevcudiyet Ön Yargısı

Çerçeveleme Ön Yargısı

Kendine Atfetme Ön Yargısı

Sabitleme ve Düzeltme Ön Yargısı

Kayıptan Kaçınma Ön Yargısı

Aşırı Güven Ön Yargısı

Statükoyu Koruma Ön Yargısı

Pişmanlıktan Kaçınma Ön Yargısı

Sürü Psikolojisi

Kumarbaz Yanılgısı ve Sıcak El

Sahiplenme Ön Yargısı

Öncelik Sonralık Etkisi

Kapanış

İlgili Eğitimler

Yatırımcı Ön Yargıları ve Davranış Hataları

7 saat 58 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim