Ekonominin Kodları

Ekonominin Kodları

Yatırımda profesyonelleşin! Yatırım yaparken ekonomik verileri inceleme ve analiz için ihtiyacınız olan eğitim.

İşletme Yönetimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Makro ve mikroekonomik veri tanımları
  • Ekonomik veri analizi
  • Risk getiri beklentisine uygun stratejiler
  • Ekonomik ve finansal okuryazarlık

Açıklama

Ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve dağılımı konularını inceleyen bir bilim dalıdır. Modern ekonomi, makroekonomi ve mikroekonomi olarak iki ana dala ayrılmaktadır. Makroekonomi; büyük ölçekli ekonominin işleyişini enflasyon, milli gelir, gayri safi yurt içi hasıla ve işsizlik gibi veriler üzerinden kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Mikroekonomi ise; birey ve şirket düzeyinde davranışları ve seçimleri etkileyen daha küçük etmenleri incelemektedir.

Bu eğitim; çoğunlukla Türkiye ekonomine ait güncel makro ve mikro verilerin tanımları, analizleri ve yatırım dünyasında etkin kullanımına ait bilgilerin aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcıların ekonomik verileri yorumlayabilmesi, öncü sinyalleri öğrenmesi, beklentilerini oluşturarak finansal piyasaların ve makroekonominin geleceğini tahmin edebilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde yakın geçmişten örnekler incelenecek, kısa, orta ve uzun vadeli güncel tahminler katılımcılar ile birlikte oluşturulacak ve bu sayede aktarılan analiz yöntemlerini pratik etme şansı sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, ekonomiye dair tüm verileri ve gelişmeleri daha profesyonel bir şekilde analiz edebilecek, oluşturacakları finansal yatırım stratejileri vasıtasıyla kişisel risk getiri beklentileri doğrultusunda daha bilinçli bir şekilde yatırım yapabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

16 bölüm17 video4 saat 5 dakika toplam süre
Giriş

GSYH Hesaplama Yöntemleri

Büyümenin Dinamikleri

İşsizlik Hesaplamaları

Ekonomik Beklentiler

Tüketici Harcamaları

Ödemeler Dengesi Hesabı

TCMB Döviz Rezerv Yeterliliği

Kamu Maliyesine Giriş

Kamu Kesimi Finansal Rasyo Analizleri

Yeni Ekonomi Program Değerlendirmesi

TCMB Para Politikası

Negatif Faiz Ortamı

Bankacılık Sektör Analizi

Piyasa Göstergelerinin Analizi

Haber Expert ve Haber Ekonomi

İlgili Eğitimler

Ekonominin Kodları

4 saat 5 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim