Temel İktisat ve İşletme

Temel İktisat ve İşletme

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı için temel iktisat ve işletme modülünün detaylı ve aydınlatıcı anlatımı bu eğitim ile karşınızda.

Bireysel Emeklilik Sistemleri
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Temel iktisat bilgileri
  • Tüketim ve tasarruf kavramları
  • İşletmelerin ilkeleri ve organizasyon
  • İşletmelerde pazarlama

Açıklama

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilere yönelik mesleki bilgi ve becerileri ölçme amaçlı elektronik ortamda yapılan çoktan seçmeli bir sınavdır. E-BEAS; emeklilik sistemleri, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili mevzuat ve ilgili diğer mevzuat, sigortacılık, finans ve yatırım araçları, satış yönetimi ve pazarlama ile temel işletme ve iktisat modüllerinden hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır.

Bu eğitim; katılımcıları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen ve bireysel emeklilik aracılarına lisans belgesi verilmesi maksadıyla düzenlenen e-BEAS’ye modüler bazda hazırlamak amacı ile düzenlenmiştir. Bu eğitimde Bireysel Emeklilik Lisanslama sınavına yönelik temel iktisat ve işletme modülü anlatılacaktır. Temel kavramlar ve ilkeler ile bilgilendirilecek ve önemli noktalara değinen yapısıyla ana hatlarıyla gelebilecek soru tipleri hakkında da fikir sahibi olacaksınız.

Eğitim İçeriği

2 bölüm2 video27 dakika toplam süre
Giriş ve Temel İktisat Bilgileri

Temel İşletme Bilgileri

İlgili Eğitimler

Temel İktisat ve İşletme

27 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim