Banka Değerleme ve Yöntemleri

Banka Değerleme ve Yöntemleri

Yöntem değişse de değerleme eğitiminin adresi değişmez! Bankalar özelinde finansal kuruluşları değerleme konusu ayrıntıları ile bu eğitimde.

Temel Analiz
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Banka değerleme yöntemleri
  • Değerlemeyi etkileyen faktörler
  • Finansal kuruluş değerlerken dikkat edilecekler
  • Doğru yatırım kararları

Açıklama

Finans kuruluşlarının nakit akışlarının diğer işletmelerde olduğu gibi kolay tespit edilememesi, alışılagelen değerleme yöntemleri kullanılarak değerlenememesine neden olmaktadır. Nakit akışını tespit etmenin zor olmasına sebep olarak iki durum gösterilebilir. İlki; bu kuruluşlarda işletme sermayesi ve borç kavramlarının net bir şekilde tanımlanamaması, ikincisi; bankaların maddi olmayan unsurlara, insan kaynağı ve marka gibi konulara yatırım yapması ve bu harcamaların doğrudan giderleştirilebilmesi denilebilir. Bu yüzden değerlemede çarpan analizi, Tobin’s Q ve Warranted Equity yöntemleri tercih edilir.

Bu eğitim; banka değerlemenin normal değerleme yöntemlerinden farklı olma sebepleri ve kullanılan değerleme yöntemlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcılara finansal kuruluşların ve özellikle bankaların değerleme yöntemlerine ilişkin detaylı bilgi sağlanacak ve yöntemler teknik bilgileri verilerek incelenecektir. Eğitimin sonunda yatırımcıların edindikleri bilgileri yatırım kararına dönüştürürken faydalanacakları değerleme sonuçlarının yorumlanmasına yer verilecektir.

Programlar

Bu eğitimle beraber ücretsiz olarak faydalanabileceğin programları aşağıda bulabilirsin!

Eğitim İçeriği

12 bölüm15 video1 saat 54 dakika toplam süre
Giriş

Banka Değerleme Giriş

Banka Değerleme Göreceli Değerleme

Banka Değerleme Temettü Değerleme Yöntemi

Banka Değerleme Nakit Akımlarının Belirlenmesi

Banka Değerleme Ek Getiri Değerleme Yöntemi

Banka Değerleme Queenstocks Uygulama

Banka Değerleme Ek Getiri Değerleme Yöntemi 2

Banka Değerleme Gordon Büyüme Modeli

Banka Değerleme Kar Payı Değerleme ve Genel Değerlendirme

Banka Değerlemede Dikkat Edilecek Hususlar

Örnek Analiz

İlgili Eğitimler

Banka Değerleme ve Yöntemleri

1 saat 54 dakika toplam süre
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim