Bilanço Okuma Teknikleri

Bilanço okumak artık çok kolay! Tüm incelikleri ve kuralları ile bilanço okumanın uzmanı olun.

Temel Analiz
Türkçe
₺552,00

6 saat 10 dakika toplam süre
2 indirilebilir kaynak
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

 • Muhasebe süreci
 • Mali tabloları okuma
 • Bilanço düzenlemenin kuralları
 • Örnek çalışmalar ile analiz

Açıklama

Bir işletmenin bir tarih aralığındaki finansal durumunu gösteren mali tablo olarak tanımlanabilecek olan bilanço, iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; varlıklar ve bu varlıklara sahip olabilmek için kullanılan kaynaklardır. Şekilsel olarak; varlıklar ve hak ettikleri tutarlar yani aktifler kısmı sol tarafta, kaynaklar yani pasifler kısmı sağ tarafta olacak şekilde oluşturulmuş bir tablodur. Günümüzde bilanço sadece işletmenin kamusal yükümlülükleri için düzenlenen bir tablo olmaktan çıkıp mali ve finansal analizlerin de önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir.

Bu eğitim; şirketlerin fotoğrafı olarak görebileceğimiz bilançolarının doğru inceleme esaslarını ve bu inceleme sürecindeki tekniklerin ayrıntılarını içerecek şekilde hazırlanmıştır. Muhasebenin temel kavramlarından başlanarak süreç tüm ayrıntıları ve incelikleriyle anlatılacaktır. Bilanço çeşitleri ve bunların düzenlenmesindeki kurallar ele alınarak tabloların doğru analiz yöntemleri aktarılacaktır. Eğitim aynı zamanda tüm bu analiz ve okuma tekniklerinin ışığında elde edilen sonuçların değerlendirmesi, anlanması ve yararlı bilgiye çevrilmesi konularında yatırımcılara yol gösterici olacaktır. Eğitimden öğrenilenler ile istenilen şirketin mali tablolarını kolayca okuyup yorumlamak örnek uygulamalar üzerinden çok daha kolay ve isabetli olacaktır.

Eğitmenler

Mesut Baydur
Mesut Baydur
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Programlar

Bu eğitimle beraber ücretsiz olarak faydalanabileceğin programları aşağıda bulabilirsin!

Eğitim İçeriği

13 bölüm47 video6 saat 10 dakika toplam süre
Giriş
 • Giriş ve Muhasebe Süreci07:36
Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları
 • Muhasebenin Tanımı ve Fonsiyonları12:38
 • Muhasebenin Temel Kavramları 107:47
 • Muhasebenin Temel Kavramları 204:13
Mali Tablo İlkeleri
 • Gelir Tablosu İlkeleri08:33
 • Bilanço İlkeleri07:40
 • Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler05:07
Muhasebe Sistemini Dayanakları
 • Örtülü Sermaye ve Örtülü kazanç12:20
Bilanço Hesap İncelemeleri
 • Dönen Varlıklar12:47
 • Duran Varlıklar ve Kısa Vadeli Borçlar11:09
 • Uzun Vadeli Borçlar ve Özsermaye13:13
Gelir Tablosu Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları16:30
Hesaplar Arasındaki İlişkiler
 • Hesaplar Arasındaki İlişkiler 114:34
 • Hesaplar Arasındaki İlişkiler 206:06
Hileler
 • Bilanço Hileleri10:35
 • Vergi Hileleri08:08
Performans Artışına İşaret Eden Kalemler
 • Performans Artışına İşaret Eden Kalemler06:26
Temel Analiz Uygulamaları
 • Temel Analiz Uygulamaları10:47
Mali Tablo Analiz Çeşitleri
 • Mali Tablo Analiz Çeşitleri06:23
Analiz Çeşitleri
 • Likidite Analizi ve Finansal Yapı Analizi05:43
 • Faaliyet Analizi ve Karlılık Analizi08:00
 • Aktif Analizi09:00
 • Pasif Analizi08:36
 • Gelir Tablosu11:03
 • Eğilim Bilanço Aktif Analizi10:18
 • Eğilim Bilanço Pasif Analizi06:52
 • Eğilim Gelir Tablosu Analizi07:45
 • Dikey Bilanço Aktif Analizi09:31
 • Dikey Bilanço Pasif Analizi10:56
 • Dikey Gelir Tablosu Analizi12:41
 • Oran Analizi05:01
 • Likitide Oranları05:24
 • Faaliyet Oranları 104:37
 • Faaliyet Oranları 206:13
 • Mali Yapı Oranları 104:31
 • Mali Yapı Oranları 205:59
 • Karlılık Oranları 104:12
 • Karlılık Oranları 205:13
 • Bilanço Performans Oranları06:23
Örnek
 • Bilanço Gelir Tablosu 106:03
 • Bilanço Gelir Tablosu 202:43
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Bilanço Analizi04:44
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Gelir Tablosu03:04
 • Dikey Yüzde Yöntemi ile Bilanço Gelir Tablosu Uygulaması07:00
 • Oran Analizi 107:29
 • Oran Analizi 203:04
 • Oran Analizi 305:41

İlgili Eğitimler

₺552,00

6 saat 10 dakika toplam süre
2 indirilebilir kaynak
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim