Bilanço Okuma Teknikleri

Bilanço okumak artık çok kolay! Tüm incelikleri ve kuralları ile bilanço okumanın uzmanı olun.

Temel Analiz
Türkçe
₺552,00

5 saat 38 dakika toplam süre
2 indirilebilir kaynak
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

 • Muhasebe süreci
 • Mali tabloları okuma
 • Bilanço düzenlemenin kuralları
 • Örnek çalışmalar ile analiz

Açıklama

Bir işletmenin bir tarih aralığındaki finansal durumunu gösteren mali tablo olarak tanımlanabilecek olan bilanço, iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; varlıklar ve bu varlıklara sahip olabilmek için kullanılan kaynaklardır. Şekilsel olarak; varlıklar ve hak ettikleri tutarlar yani aktifler kısmı sol tarafta, kaynaklar yani pasifler kısmı sağ tarafta olacak şekilde oluşturulmuş bir tablodur. Günümüzde bilanço sadece işletmenin kamusal yükümlülükleri için düzenlenen bir tablo olmaktan çıkıp mali ve finansal analizlerin de önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir.

Bu eğitim; şirketlerin fotoğrafı olarak görebileceğimiz bilançolarının doğru inceleme esaslarını ve bu inceleme sürecindeki tekniklerin ayrıntılarını içerecek şekilde hazırlanmıştır. Muhasebenin temel kavramlarından başlanarak süreç tüm ayrıntıları ve incelikleriyle anlatılacaktır. Bilanço çeşitleri ve bunların düzenlenmesindeki kurallar ele alınarak tabloların doğru analiz yöntemleri aktarılacaktır. Eğitim aynı zamanda tüm bu analiz ve okuma tekniklerinin ışığında elde edilen sonuçların değerlendirmesi, anlanması ve yararlı bilgiye çevrilmesi konularında yatırımcılara yol gösterici olacaktır. Eğitimden öğrenilenler ile istenilen şirketin mali tablolarını kolayca okuyup yorumlamak örnek uygulamalar üzerinden çok daha kolay ve isabetli olacaktır.

Eğitmenler

Mesut Baydur
Mesut Baydur
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Programlar

Bu eğitimle beraber ücretsiz olarak faydalanabileceğin programları aşağıda bulabilirsin!

Eğitim İçeriği

13 bölüm47 video5 saat 38 dakika toplam süre
Giriş
 • Giriş ve Muhasebe Süreci06:42
Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları
 • Muhasebenin Tanımı ve Fonsiyonları11:31
 • Muhasebenin Temel Kavramları 107:15
 • Muhasebenin Temel Kavramları 204:03
Mali Tablo İlkeleri
 • Gelir Tablosu İlkeleri06:57
 • Bilanço İlkeleri06:19
 • Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler04:46
Muhasebe Sistemini Dayanakları
 • Örtülü Sermaye ve Örtülü kazanç11:22
Bilanço Hesap İncelemeleri
 • Dönen Varlıklar12:24
 • Duran Varlıklar ve Kısa Vadeli Borçlar09:45
 • Uzun Vadeli Borçlar ve Özsermaye12:22
Gelir Tablosu Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları15:21
Hesaplar Arasındaki İlişkiler
 • Hesaplar Arasındaki İlişkiler 113:21
 • Hesaplar Arasındaki İlişkiler 205:20
Hileler
 • Bilanço Hileleri09:29
 • Vergi Hileleri07:16
Performans Artışına İşaret Eden Kalemler
 • Performans Artışına İşaret Eden Kalemler05:11
Temel Analiz Uygulamaları
 • Temel Analiz Uygulamaları08:55
Mali Tablo Analiz Çeşitleri
 • Mali Tablo Analiz Çeşitleri05:56
Analiz Çeşitleri
 • Likidite Analizi ve Finansal Yapı Analizi05:09
 • Faaliyet Analizi ve Karlılık Analizi07:26
 • Aktif Analizi07:44
 • Pasif Analizi07:46
 • Gelir Tablosu10:11
 • Eğilim Bilanço Aktif Analizi09:12
 • Eğilim Bilanço Pasif Analizi06:00
 • Eğilim Gelir Tablosu Analizi06:58
 • Dikey Bilanço Aktif Analizi08:21
 • Dikey Bilanço Pasif Analizi09:59
 • Dikey Gelir Tablosu Analizi11:18
 • Oran Analizi04:42
 • Likitide Oranları05:02
 • Faaliyet Oranları 104:05
 • Faaliyet Oranları 206:21
 • Mali Yapı Oranları 104:42
 • Mali Yapı Oranları 206:03
 • Karlılık Oranları 104:20
 • Karlılık Oranları 205:05
 • Bilanço Performans Oranları06:30
Örnek
 • Bilanço Gelir Tablosu 104:16
 • Bilanço Gelir Tablosu 202:48
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Bilanço Analizi04:47
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Gelir Tablosu02:53
 • Dikey Yüzde Yöntemi ile Bilanço Gelir Tablosu Uygulaması06:42
 • Oran Analizi 107:27
 • Oran Analizi 203:01
 • Oran Analizi 304:37

İlgili Eğitimler

₺552,00

5 saat 38 dakika toplam süre
2 indirilebilir kaynak
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim