Değer Yatırım Stratejileri

Değer Yatırım Stratejileri

Doğru değerleme ile kazanmanın yolu! Değerleme için gereken her şey bu eğitimde. Size kalan doğru stratejiler kurmak.

Yatırım Stratejileri
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Yatırım stratejileri oluşturma
  • Riski minimize edecek şekilde strateji geliştirme
  • Şirket performansı değerlendirme
  • Şirket değeri belirleme esasları

Açıklama

Kurumsal ya da bireysel tüm yatırımcılar, yatırımlarının karşılığı olarak belirli bir oranda kar etme amacındadırlar. Bu kar beklentisi yatırımcının aldığı risk ile doğru orantılı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Bu noktada yatırımcıların beklentilerine yönelik getirilerini arttırma, aldıkları riski belirli bir seviyede tutabilmeleri için doğru yatırım stratejilerine sahip olmaları gerekmektedir. Şirketlerin mali durumlarını iyi analiz etmek ve şirketin değerini doğru tespit etmek verimli bir stratejinin temelini oluşturmaktadır. Öte yandan tüm bu finansal bilgi ve analizlerin yanında yatırımcının psikolojisinin de strateji üzerindeki etkisi yadsınamaz.

Bu eğitim; yatırımcıların bilinçlenmesi ve risklerini minimize edebilmelerine olanak sağlayabilecek yatırım stratejilerini oluşturma ve geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım stratejilerine dair temel teknik bilgiler verilerek strateji oluşturmanın esasları anlatılacaktır. Stratejilerin etkin kullanılabilmesi için gerekli olan şirket değerleme konusunda yatırımcılar bilgilendirilecektir. Bilanço ve gelir tablosu okuma ile şirket performanslarının doğru değerlendirilmesi gibi şirket değerlemenin temelini oluşturan konular ışığında doğru portföy oluşturma ve bu portföyleri test etme imkanı bulacaklardır.

Programlar

Bu eğitimle beraber ücretsiz olarak faydalanabileceğin programları aşağıda bulabilirsin!

Eğitim İçeriği

31 bölüm48 video13 saat 34 dakika toplam süre
Giriş

Yatırım Stratejileri ve Türleri

Fiyat ve Değer Kavramı

Temel Mali Tablolar ve Bilanço

Öz Kaynaklar

Ekonomik Bilanço

Gelir Tablosu

Şirket Performansının Değerlendirilmesi

Oranlar

QueenStocks Portfolio Selection ile Finansal Analiz

Şirket Değerinin Tespit Edilmesi

Firmaya Olan Serbest Nakit Akımları(İNA)

Nakit Akımları ve İskonto Oranları

FSNA Uygulama

Ek Getiri Kar Payı İndirgeme Uygulama

Göreceli Değerleme

FK Oranı

FNA Oranı

FS Oranı

PDDD Oranı

FD FAVOK Oranı

FD Satışlar Oranı

Göreceli Değerleme Uygulama

Portfoy Performanslarının Ölçülmesi

Performans Ölçütleri

Değer Yatırım Stratejileri

Değer Stratejileri FK Uygulama

Değer Stratejileri FS Uygulama

Değer Stratejileri FNA Uygulama

Değer Stratejileri TV Uygulamaları

Kapanış

İlgili Eğitimler

Değer Yatırım Stratejileri

13 saat 34 dakika toplam süre
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim