Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu Kullanımı

Firma değerleme konusuna ve Firma Değerleme Platformu’na hakim olmanın eğitimi sizlerle.

Temel Analiz
Türkçe
Ücretsiz

7 saat 35 dakika toplam süre
1 indirilebilir kaynak
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

 • Firma değerleme yöntemleri
 • Halka açık şirketlerin hisse senedi fiyatı belirleme
 • Sermaye maliyeti hesaplama
 • Finansal tahmin ve değerleme

Açıklama

Değerleme; para dışındaki iktisadi varlıkların değerinin para olarak belirlenmesi; işletmelerin bina, arsa, makine, mal stoğu gibi toplam aktiflerinin değerinin takdir ve tahmin edilmesi olarak tanımlanabilir. Varlık, gelir ve piyasa yaklaşımı olarak üç değerleme yöntemi mevcuttur. Bağlı ortaklığı ve gayrimenkulü olan şirketlerin net aktif değerini hesaplamaya varlık yaklaşımı, nakit yaratma gücüne ve riskine göre değerlemeye gelir yaklaşımı ve de benzer şirketlerin çarpanlarına göre değerlemeye ise piyasa yaklaşımı denilmektedir.

Bu eğitim; firma değerleme ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgileri detaylıca anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimde halka açık ve halka açık olmayan tüm firmaların değerlemesini yapabileceğiniz, finansal performansını değerlendirebileceğiniz, iflas riskini ölçebileceğiniz ve geleceğini tahmin edebileceğiniz Firma Değerleme Platformu’nu en etkin şekilde kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılara değerleme yöntemleri aktarılacak, web tabanlı bir program üzerinden değerlemenin nasıl yapılabileceği gösterilecek ve Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu’nun kullanımı uygulamalı örneklerle anlatılmaktadır.

Eğitmenler

Hünkar İvgen
Hünkar İvgen
Eğitmen ve Danışman

Eğitim İçeriği

6 bölüm33 video7 saat 35 dakika toplam süre
Veri Yükleme
 • Veri Yükleme18:55
Değerleme Kavramı ve Temel Mali Tablolar
 • Değerleme ve Temel Mali Tablolar25:22
Değerleme Yöntemleri ve İndirgenmiş Nakit Akımları
 • Değerleme Yöntemleri ve İndirgenmiş Nakit Akımları36:22
Göreceli Değerleme Yöntemleri
 • Göreceli Değerleme Yöntemleri 117:11
 • Göreceli Değerleme Yöntemleri 215:55
Net Aktif Değeri
 • Net Aktif Değeri10:14
Uygulamalar
 • Çalışmaya İlişkin Temel Varsayımlar08:31
 • FAVÖK Düzeltme14:34
 • Makroekonomi14:13
 • Net İşletme Sermayesi09:31
 • Sermaye Yapısı ve Amortisman07:41
 • Satışların Tahmini ve Tarihsel Büyüme22:58
 • Satışların Tahmini ve Analist Tahmini10:22
 • Satışların Maliyet Tahmini ve Satışların Yüzdesi10:30
 • Satışların Maliyet Tahmini ve Maliyet Yapısı12:11
 • Satışların Maliyet Tahmini ve Regresyon Analizi15:47
 • Faaliyet Giderlerinin Tahmini ve Gider Esaslı Tahmin13:06
 • Faaliyet Giderlerinin Tahmini ve Satışların Yüzdesi Yöntemi06:20
 • Faaliyet Giderlerinin Tahmini ve Regresyon Analizi10:07
 • Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Giderlerin Tahmini09:53
 • Net İşletme Sermayesi Tahmini ve Satışların Yüzdesi Yöntemi09:02
 • Net İşletme Sermayesi Tahmini ve Satışların Maliyetinin Yüzdesi Yöntemi07:32
 • Amortisman ve İtfa Giderlerinin Tahmini27:12
 • Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar06:19
 • Nakit ve Benzeri Kaleminin Tahmini07:20
 • Fonlama İhtiyacı Türünün Belirlenmesi10:33
 • Proforma Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Payı Tahmini14:42
 • Projeksiyon Grafikleri19:55
 • Finansal Performans Oranları07:31
 • Tahmini Performans Grafikleri07:14
 • Serbest Nakit Akımı Tahmini ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti24:04
 • Değerleme Sonucu11:59
 • Tahmini Değer11:40

İlgili Eğitimler

Ücretsiz

7 saat 35 dakika toplam süre
1 indirilebilir kaynak
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim