Finansal Planlama ve Kontrol

Finansal Planlama ve Kontrol

Bütçe denildiğinde akla gelen isim olmak için ideal eğitim! Ayrıntılı ve akıcı anlatım ile planlama ve bütçe hakkında bilinmeyen kalmasın.

İşletme Yönetimi
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Finansal planlama tanımı ve kapsamı
  • Satış tahmin yöntemleri
  • Üretim ve satış bütçesi hazırlama
  • Bütçeleme pratiği ve kar planlaması

Açıklama

İşletmelerin gelecekte finansal bir sorun veya sürpriz ile karşılaşmamak adına bugünden sahip olduğu verileri kullanarak analiz yapması ve bu analiz ile bir yol haritası çıkartma faaliyetlerinin tümüne finansal planlama denilmektedir. Finansal planlama; finansal gereksinimlerin tahmini, gereksinimleri karşılamak için gerekli bütçe çalışması ve son olarak finansal kontrolün yapılması şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. İşletmenin belirlenen hedeflere uyularak sağlıklı bir şekilde yönetilip yönetilmediği ise bütçe kontrol ile sağlamaktadır. Bütçe kontrol; yönetime planlama, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirmede yardımcı olan kapsamlı bir bütçeleme sisteminin kullanılmasıdır.

Bu eğitim; planlama ve kontrol aracı olarak bütçe ve bütçeleme süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılması, kar planlaması ve bütçeleme pratiğinin kazandırılması amaçlarıyla hazırlanmıştır. Finansal planlamanın dayanakları ve çıktıları örnek planlar üzerinden anlatılacaktır. Bütçenin gerekliliği konusunda aydınlatıldıktan sonra bütçeye dair her konu ayrıntılarıyla işlenecektir. Bu eğitim ile satış, üretim, satın alma, ar-ge ve pazarlama gibi işletmeler için hayati önem taşıyan konularda bütçe çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunacaktır.

Eğitim İçeriği

12 bölüm51 video12 saat 52 dakika toplam süre
Giriş

Finansal Planlamanın Boyutları ve Süreci

Bütçe ve Kontrol Sistemleri

Bütçe Muhasebe İlişkisi

Temel Mali Tablolar

Finansal Tahmin Giriş

Satış Tahminleri ve Satış Bütçesi

Regresyon Analizi ve Giderlerin Tahmini

Bilanço Tahmini

Bütçe Aşamaları

Diğer Bütçe Türleri

Sude Gıda

İlgili Eğitimler

Finansal Planlama ve Kontrol

12 saat 52 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim