Şirket Değerleme Esasları

Şirket Değerleme Esasları

Değer vermek gerek! Bir şirketi doğru değerlemek için tüm gerekenler bu eğitim ile sizlerle.

Temel Analiz
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Şirket değerini etkileyen faktörler
  • Şirket değerleme aşamaları
  • Sermaye maliyeti belirleme
  • Şirketlere ilişkin risk değerlendirmesi

Açıklama

Günümüzde değer, herhangi bir mal veya hizmetin sağladığı toplam fayda ya da yararlı vasıf olarak betimlendiği gibi diğer mal veya hizmetler karşısındaki değişim gücü olarak da tanımlanmaktadır. Şirket değerlemelerinde söz konusu şirket, halka açık ise değerleme şirketin alıcı ve satıcılar tarafından borsada belirlenen hisse değeri üzerinden gerçekleştirilir. Bir şirket halka arz edilmediyse bu değeri belirleyebilmek için çeşitli modellemeler ve tahminler kullanmak gerekmektedir. Temelde şirketin gelecekte ne kadar kar edebileceği, bu karın yıllık artışı ve beklenen kar ve şirketin risk durumu gibi hususlar göz önüne alınarak değerleme yapılmaktadır.

Bu eğitim; etkili şirket değerleme yapabilmek adına gerekli tüm teknik bilginin yanı sıra çeşitli uygulamalar üzerinden her yönüyle ele alınarak hazırlanmıştır. Eğitimin içerik olarak, finansal tahmin ve temel finans matematiği gibi konuları da kapsaması ve konuların uygulamayla desteklenmesi şirketlerde bütçe ve planlama, maliyet ve yönetim muhasebesi alanında çalışanlar için de faydalı bir kaynak olmasını sağlamaktadır. Eğitimin sonunda hem sanayi şirketleri hem de bankaların değerlemeleri örnekler üzerinde uygulamalı olarak gösterilecektir. Siz de şirket değerleme konusundaki tahminlerinizi daha tutarlı hale getirmek için bir rehber arıyorsanız bu eğitimi kaçırmayın.

Programlar

Bu eğitimle beraber ücretsiz olarak faydalanabileceğin programları aşağıda bulabilirsin!

Eğitim İçeriği

10 bölüm95 video24 saat 47 dakika toplam süre
Giriş

Temel Finans Matematiği

Temel Mali Tablolar

Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi

Şirket Değerleme

İndirgenmiş Nakit Akımları

Göreceli Değerleme

Kar Payı ve Ek Getiri Değerleme Yöntemi

Net Aktif Değeri

QueenStocks Portfolio Selection ile Şirket Değerleme

İlgili Eğitimler

Şirket Değerleme Esasları

24 saat 47 dakika toplam süre
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim