Banka Değerleme ve Yöntemleri

Yöntem değişse de değerleme eğitiminin adresi değişmez! Bankalar özelinde finansal kuruluşları değerleme konusu ayrıntıları ile bu eğitimde.

Temel Analiz
Türkçe
₺219,33

1 saat 54 dakika toplam süre
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

 • Banka değerleme yöntemleri
 • Değerlemeyi etkileyen faktörler
 • Finansal kuruluş değerlerken dikkat edilecekler
 • Doğru yatırım kararları

Açıklama

Finans kuruluşlarının nakit akışlarının diğer işletmelerde olduğu gibi kolay tespit edilememesi, alışılagelen değerleme yöntemleri kullanılarak değerlenememesine neden olmaktadır. Nakit akışını tespit etmenin zor olmasına sebep olarak iki durum gösterilebilir. İlki; bu kuruluşlarda işletme sermayesi ve borç kavramlarının net bir şekilde tanımlanamaması, ikincisi; bankaların maddi olmayan unsurlara, insan kaynağı ve marka gibi konulara yatırım yapması ve bu harcamaların doğrudan giderleştirilebilmesi denilebilir. Bu yüzden değerlemede çarpan analizi, Tobin’s Q ve Warranted Equity yöntemleri tercih edilir.

Bu eğitim; banka değerlemenin normal değerleme yöntemlerinden farklı olma sebepleri ve kullanılan değerleme yöntemlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcılara finansal kuruluşların ve özellikle bankaların değerleme yöntemlerine ilişkin detaylı bilgi sağlanacak ve yöntemler teknik bilgileri verilerek incelenecektir. Eğitimin sonunda yatırımcıların edindikleri bilgileri yatırım kararına dönüştürürken faydalanacakları değerleme sonuçlarının yorumlanmasına yer verilecektir.

Eğitmenler

Cahit Yılmaz
Cahit Yılmaz
Öğretim Üyesi, Finans ve Yatırım Danışmanı

Programlar

Bu eğitimle beraber ücretsiz olarak faydalanabileceğin programları aşağıda bulabilirsin!

Eğitim İçeriği

12 bölüm15 video1 saat 54 dakika toplam süre
Giriş
 • Giriş05:54
Banka Değerleme Giriş
 • Banka Değerleme Giriş08:56
Banka Değerleme Göreceli Değerleme
 • Banka Değerleme Göreceli Değerleme10:28
Banka Değerleme Temettü Değerleme Yöntemi
 • Banka Değerleme Temettü Değerleme Yöntemi06:25
Banka Değerleme Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Banka Değerleme Nakit Akımlarının Belirlenmesi09:04
Banka Değerleme Ek Getiri Değerleme Yöntemi
 • Banka Değerleme Ek Getiri Değerleme Yöntemi05:06
Banka Değerleme Queenstocks Uygulama
 • Banka Değerleme Queenstocks Uygulama10:30
Banka Değerleme Ek Getiri Değerleme Yöntemi 2
 • Banka Değerleme Ek Getiri Değerleme Yöntemi 207:11
Banka Değerleme Gordon Büyüme Modeli
 • Banka Değerleme Gordon Büyüme Modeli04:08
Banka Değerleme Kar Payı Değerleme ve Genel Değerlendirme
 • Kar Payı Değerleme ve Genel Değerlendirme07:29
Banka Değerlemede Dikkat Edilecek Hususlar
 • Banka Değerlemede Dikkat Edilecek Hususlar 107:57
 • Banka Değerlemede Dikkat Edilecek Hususlar 209:25
 • Banka Değerlemede Dikkat Edilecek Hususlar 304:47
Örnek Analiz
 • Örnek Analiz 111:02
 • Örnek Analiz 206:02

İlgili Eğitimler

₺219,33

1 saat 54 dakika toplam süre
1 analiz programı
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim