Firma Değerleme Platformunuz

Firdeg

İstediğin şirketi değerle

Sanayi veya mali sektörde faaliyet gösteren halka açık olsun ya da olmasın istediğiniz firmayı indirgenmiş nakit akımları, göreceli değerleme (piyasa çarpanları), ek getiri değerleme, Gordon büyüme modeli, kar payı indirgeme ve net aktif değeri gibi genel kabul görmüş yöntemlerle kolayca değerleyebilirsiniz.

Şirketlerin performanslarını ve risklerini ölç

Seçtiğiniz firmanın karşılaştırmalı tablolar analizi, dikey yüzdeler analizi, trend analizi ve oran analizi tekniklerini kullanarak finansal performans değerlendirmesi yapabilirsiniz. Ek olarak; mali tablo verilerine dayanarak sistemin ürettiği tahmini derecelendirme notu sayesinde firmanın iflas riski ve kredi değerliliği konusundaki dönemsel gelişmeleri izleyebilir ve firmadaki gelişmeleri daha sağlıklı değerlendirebilirsiniz.

Finansal performansı tahmin et

Şirketin geleceğine dair varsayımlarınız çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli finansal tahminler yaparak, tahmini gelir tablosu, bilanço, serbest nakit akım tablosu ve finansal oranları oluşturabilirsiniz. Tahmini finansal veriler ve rasyoların yardımıyla gelecek yıllarda firmaların risklilik, kârlılık ve büyüklük açılarından finansal olarak nerelerde olabileceği görebilirsiniz.

Firdeg
Kullanıcı Firmaları

Kullanıcı Firmaları İle Kazanımlarınız;

İstediğiniz muhasebe formatında firma verileri ile halka açık olmayan firmaları değerleme

Genel Kazanımlarınız;

  • Finansal Analiz ve Tahmin
  • İflas Risk Ölçümü
  • Sektörlere Göre Değerleme Yöntemleri
  • Derecelendirme Notu Belirleme
  • Tablo ve Grafikleri İstediğin Yere Aktar

Planları Karşılaştır

Herkese göre bir planımız var!