Yatırım Kuruluşları

Yatırım Kuruluşları

Bu eğitim kazanmanıza “aracı” olacak! Yatırım kuruluşları konusu detayları ile bu eğitimde.

Sermaye Piyasası Lisanslama
Türkçe

Öğrenecekleriniz

  • Yatırım hizmetleri hakkında genel bilgi
  • Yatırım kuruluşlarının faaliyet esasları
  • Sermaye piyasası araçlarının işlemleri
  • Uzman açıklamaları ile sınava hazırlanma

Açıklama

Yatırım kuruluşları, eski adı ile aracı kuruluşlar, sermaye piyasalarında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş, hisse senedi alım satımlarına aracılık yapan kurumlara denilmektedir. Yatırım kuruluşları, aracılık hizmetinin yanı sıra yatırım danışmanlığı hizmeti de vermektedir. Ortaklık yapısına göre banka kökenli olanlar ve olmayanlar şeklinde iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasaları Kurumu Lisanslama Sınavları’nın üç düzeyinde ve Türev Araçlar Sınavı’nda başarılı olunması zorunlu tutulan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu eğitim; yatırım kuruluşları konusunda detaylı bir bilgiye sahip olmak isteyenler ile Sermaye Piyasaları Kurumu’nun düzenlediği lisans sınavlarında başarılı olmayı hedefleyenlerin kaynak arayışına son vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım kuruluşları üç ana başlık altında incelenecektir. Bunlar: yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetler, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyete geçme esasları ile yatırım hizmetlerinin muhasebe kayıtlarının tutulma incelikleri şeklindedir. Başlıklara ait her bir konu tüm ayrıntıları sınava hazırlık formatında anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği

19 bölüm29 video14 saat 6 dakika toplam süre
Giriş

Aracılık

Türev Araçlar

Kaldıraçlı İşlemler

Alım Satım Faaliyetlerinde Sorumluluk

Teminatlar

Elektronik Ortamda Alım Satım Emirlerinin İletimi

İzin ve Bildirim Zorunluluğu

Aracı Kurumların Gruplandırılması

Yurt Dışındaki Yerleşik Kuruluşların Türkiye'deki Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Aracı Kurumların Kuruluşu ve Sınıflandırılması

Müşteriler

Aracı Kurum Merkez Dışı Örgüt

Yatırım Kuruluşlarının Yükümlülükleri

Aracı Kurumların Faaliyet Yasakları

Sermaye Piyasası Araçlarının İşlemleri

Belge Kayıt Düzeni

Kapanış

İlgili Eğitimler

Yatırım Kuruluşları

14 saat 6 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim